Yeni araştırma: Koronavirüs alışkanları değiştirdi mi?

24.03.2020

 Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma dört ilde yürüttüğü koronavirüs araştırmasını yayınladı. Diyarbakır, Mardin, Van ve Urfa’da 738 kişi ile yapılan araştırmaya göre, her dört kişiden üçü yaşadıkları şehirde koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 81’inin el yıkama alışkanlığı değişirken, yüzde 80’inin de sokağa çıkma davranışında değişiklik oldu.

Araştırmaya göre her dört kişiden üçü ortalamanın üstünde bir endişe taşıyor. Kadınlar erkeklerden daha endişeli. Araştırmaya katılanların yüzde 31’i çok endişeli, yüzde 42’si ise endişeli olduğunu söyledi.

Araştırmada katılımcılara “Koronavirüs el yıkama alışkanlığınızı nasıl etkiledi?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 32’si “Çok sık yıkıyorum”  derken, yüzde 49’u ise “Sık yıkıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 19 ise normal rutinini değiştirmediği belirtti.

“Koronavirüsü dışarı çıkma alışkanlığınızı nasıl etkiledi?” sorusuna da katılımcıların yüzde 31’i “hiç çıkmadığını”, yüzde 49’u da “az çıktığını” söyledi. Dışarı çıkma alışkanlığını değiştirmeyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı.

“Koronavirüs sebebiyle sosyal ortamlarda bulunma durumunuz nasıl değişti?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i “Hiç bulunmuyorum” yanıtını verdi. Yüzde 33 ise “daha az bulunuyorum” dedi.

Sonuçları değerlendiren Rawest “Salgın, yaklaşık her 10 kişiden dokuzunun sosyal ortamlarda bulunma alışkanlığını değiştirmiş. Kadınların sosyal ortamlarda bulunma davranışı erkeklere nazaran daha fazla azalmış görünüyor” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara “Koronavirüs sebebiyle insanlarla temasınız ne şekilde değişti?” sorusu da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 28’i çok daha fazla kaçınırken, yüzde 38 biraz daha fazla kaçınıyor. Yüzde 27 ise ya az ya da hiç kaçınmıyor. Rawest’e göre salgın, her üç kişiden ikisinin insanlarla temasını azaltmış durumda. Kadınlar ve orta yaş grubu, diğerlerine nazaran temastan daha fazla kaçınıyorlar.


Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz