TKP, 99 Yaşında

10.09.2019

 “TKP’m benim,

seni düşünüyorum.

Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın,

en büyük ustalığımız,

en ince hünerimizsin.

Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun.

Dünyada bir anılır şanlı soyun var:

sen küçük kardeşisin V.K.P.(B) ’nin.

Sen bana bugün

Mübarek alnındaki yara yerinle

ve işçi bileklerinde zincir izleriyle göründün.

yürüyorsun dimdik, pırıl pırıl.

Ömrümde yalnız seninle

ve senin safında olmakla övündüm.” ( Nazım Hikmet)

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye'nin barış,  demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Ülkemiz düşünsel ve politik yaşamını felce uğrayan tabuların tabu olmaktan çıkmasında , ülkemizde yeni politik yaklaşımların gündeme gelmesinde , komünist ve sol hareketin birliğinin sağlanmasında TİP ve TKP birleşmesiyle sol hareketimizin tarihinde ilk anlamlı birleşmeyi gerçekleştiren TBKP’nin yasal olarak kurulması,  bununla yetinmeyerek Marksistlerin daha geniş birliği için çaba göstermiştir.

Bence, bu sürecin en önemli eksikliği,  Kürt Özgürlük Hareketiyle,  Türkiye sol hareketinin mücadele geleneklerinin bir araya getirilmesinde yeterli çaba sarf edilmemesidir.

TKP 'nin tarihi politik cinayetlerde,  işkence tezgahlarında yitirilen, onlarca yıl hapis ve sürgünde boyun eğmeden direnen komünistlerin, devrimcilerin tarihidir.

Mustafa Suphi 'den günümüze kadar TKP saflarında barış, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm için mücadele eden, hayatta olan ve olmayan tüm yoldaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Üyesi olmaktan ve saflarında mücadele etmekten onur duyduğum TKP'nin 99 doğum yıl dönümünü KUTLUYORUM.

TÜRKIYE 'NİN BAŞI DİK KOMÜNİSTİ OLARAK ,

SOSYALİZMDE ISRAR İNSANLIKTA ISRAR DİYORUM.

Mehmet Ali Alçınkaya