Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlayacak

22.03.2020

 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar geçerli olacak, miktarı ne kadar olacak?

 Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek. 

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

 Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Birçok etkenin yanı sıra, salgın hastalık [örneğin C0VI0-19 Salgını] gibi zorlayıcı sebeplerle;

- İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya,

- faaliyetin tamamen ya da kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde çalışan işçilere 3 ayı aşmamak üzere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.

İŞVEREN NASIL FAYDALANACAK?

İşverenin işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekmektedir. Daha sonra İş Müfettişleri işyerinde uygunluk tespiti yapacaktır.

HANGİ İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir.

YENİ UYGULAMADA NASIL BİR KOLAYLIK BEKLENİYOR?

Salgın sebebiyle uygulanacak kısa çalışma ödeneği için işçiler yönünden şartların yumuşatılması, uygunluk tespiti için ise müfettiş incelemesinin kaldırılması veya belge üzerinden sonuçlandırılması beklenmektedir.

ÖDENEĞİN SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENME YÖNTEMİ NEDİR?

Günlük kısa çalışma ödeneği: sigortalının son on iki aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının • 60’ıdır Kısa çalışma ödeneği miktarı, ücret miktarı çok yüksek olsa bile aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sinl geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde veya çalışılmayan süreler için aylık olarak işçilerin kendisine ödenmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK’ ya aktarılır.

2020 yılında, kısa çalışma ödeneği miktarı aylık en düşük 1.765.80.-TL, aylık en yüksek ise 4.414,50.- TL uygulanacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerden dolayı oluşan ekonomik sebeplerle; işyerlerini kapatmak ve işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere,

- 3 ay boyunca çalışanlarının ücreti devletten 3 ay ücret işsizlik sigortası fonun'ndan ödeniyor.

- Başvuru İŞKUR'a yapılıyor.

2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.  
 

 

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.943,00

1.765,80

13,40

1.752,40

Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan

4.000,00

2.400,00

18,22

2.381,78

Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan

8.000,00

4.414,50 (*)

33,51

4.380,99

(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL'dir.