YSK: Kılıçdaroğlu üzerimizde baskı kurup tehdit ediyor

9.05.2019

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptaliyle ilgili YSK'ye yönelik tepkisini ve iddialarını, 'kurul üyelerine tehdit' ve 'hakaret içeren gerçek dışı ithamlar' olarak değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK),  konuşma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini reddeden YSK, kanunlara ve anayasaya uygun kararlar verdiklerini söyledikleri açıklamada, “Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir” denildi.

'KILIÇDAROĞLU BAZI KURUL ÜYELERİNİ YUHLATTI' 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mecliste yaptığı açıklamada, anayasa ve kanunların sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığındığının belirtildiği açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptaline dair kararın açıklanmasından sonra, 7 Mayıs 2019 Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında yaptığı açıklamada; Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dişı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir.

'YSK'NİN KARARLARI DA HUKUKİ AÇIDAN TARTIŞILIP ELEŞTİRİLEBİLİR'

Anayasa ve Kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. Kuşkusuz tüm yüksek mahkeme kararları gibi, Yüksek Seçim Kurulu kararları da hukuki açıdan tartışılabilir ve eleştirilebilir. Hukuki çerçevedeki bu tartışma ve eleştiriler hukuka katkı sağlayacağı için yararlıdır. Ancak hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Bu itibarla, tahammül sınırlarını aşan, içeriği kişilik haklarına açıkça saldırı ve suç oluşturan, kişileri hedef gösteren, kurumları ve seçim sistemini itibarsızlaştırma amacı güden ve bu suretle vatandaşların adalete ve demokrasiye olan inancını sarsan itham ve söylemlerden, sorumlu her vatandaş gibi kaçınılması gerekir.

'BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEĞİZ'

Anayasanın 79. maddesine göre, Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilen meslek mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu; geçmişte olduğu gibi bugün seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. (HABER MERKEZİ)